O provozu Relaxačního centra LAZEBNÍK

K procedurám se VŽDY objednejte telefonicky na mobil 608 44 77 21, nebo mailem na relaxacni@centrum.cz. Potřebujeme pro Vás připravit prostory, materiál a technologie.....

Provozní informace:

- dostavte se včas, nejlépe cca 10 minut před plánovaným začátkem procedury.
- pro čekání na proceduru prosím využíjte prostory relaxační místnosti s čajovnou.
- po příchodu do relaxačních prostor, prosíme, vypněte mobilní telefon.
- ve všech prostorách relaxačního centra je kouření přísně ZAKÁZÁNO.
- do prostor relaxačního centra s sebou nenoste cennosti či větší obnosy peněz.
- ceníky služeb naleznete v relaxační místnosti s čajovnou
- upozorněte prosím na všechny odchylky od standartu Vašeho zdravotního stavu
- Vaše informace vezmeme v úvahu při poskytování procedur
- upozorněte prosím na jakékoliv kožní onemocnění, alergie, dekompenzaci vysokého tlaku, cukrovky
- upozorněte prosím na
na případné těhotenství
- nemůžete-li svůj objednaný termín procedur dodržet, informujte nás telefonicky.
- pracujeme zcela výlučně na privátní bázi
- procedury nelze hradit ze zdravotního pojištění.
- vystavujeme doklady na permanentky pro zdravotní pojišťovny k proplacení pojištěneckých výhod a prevencí
- vystavujeme doklady na permanentky pro zaměstnavatele k proplacení FKSP, zaměstnaneckých výhod a prevencí
- akceptujeme platby v hotovosti, fakturací a cennými poukázkami nebo šeky.
- ceny jsou uvedeny pod popisem procedury a v souhrném ceníku služeb.
- informace o službách a cenách najdete na www.lazebnik.cz a na relaxačním centru

Upozornění:

Jsme plátci DPH. Koncové ceny ceníku jsou uvedeny s DPH v následujících sazbách:
- masáže a další služby 21% DPH.